Stomatologia estetyczna

po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed

Nasze oddanie stomatologii estetycznej wypływa ze zrozumienia, że dzisiaj pacjenci nie wymagają od stomatologów zapewnienia jedynie zdrowia zębów — wielu chce także, aby ich zęby były piękne. Dobrze wiemy jak bardzo piękne zęby przekładają się na dobre samopoczucie pacjenta i zwiększenie poczucia własnej wartości.

Pojęcie stomatologia estetyczna rozumiane jest przez nas jako niezbędny aspekt naszych działań w planowaniu leczenia, czasem nawet bardzo złożonego. W niektórych przypadkach uzyskanie optymalnego wyniku estetycznego i funkcjonalnego wymaga zastosowania przez nas skojarzonych działań w kilku dyscyplinach stomatologii, np. ortodoncji, protetyki i implantologii.

Wszyscy niezbędni specjaliści w jednym gabinecie oraz dobrze skoordynowany plan leczenia ułatwiają nam osiągnięcie rezultatu, który w pełni satysfakcjonuje naszego pacjenta.

W przeszłości uzyskanie pięknego uśmiechu wymagało często poddania się rozległym, inwazyjnym procedurom protetycznym, co związane było również z wysokimi kosztami zabiegów. Obecnie osiągnięcia w dziedzinie materiałów kompozytowych oraz technik łączenia ich z zębem znacznie poszerzyły możliwości odtwarzania kształtu zębów metodami całkowicie nieinwazyjnymi i bardziej ekonomicznymi.

Dr Krystian Kris Owczarczak jest Członkiem Założycielem i Członkiem Aktywnym Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE.

Wszystkie przypadki prezentowane na naszej stronie zostały wyleczone i sfotografowane w gabinecie Pro-Esthetica.

Ostateczny efekt leczenia jest często wynikiem skojarzonego leczenia w kilku dyscyplinach stomatologii.