Ortodoncja

po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed
po
przed

Leczymy ortodontycznie dzieci, młodzież i dorosłych.

Zawsze w pierwszej kolejności rozważamy możliwość leczenia ortodontycznego bez ekstrakcji (metoda bezekstrakcyjna). W leczeniu stosujemy aparaty stałe, aparaty ruchome lub aparaty nakładkowe (aparaty Invisalign) w zależności od potrzeb konkretnego pacjenta.

Przezroczyste nakładki Invisalign są bardzo wygodne dla pacjenta w użytkowaniu i mało widoczne. Skracają czas leczenia, zmniejszają częstotliwość wizyt i w żadnym razie nie utrudniają codziennej pielęgnacji zębów i zabiegów higienicznych, ponieważ na ten moment pacjent po prostu je zdejmuje. 

Nieleczone wady zgryzu, poza swoim aspektem estetycznym, prowadzą do szybszego zużycia zębów — najczęściej ich starcia, czy też innych uszkodzeń wynikających z przeciążenia poszczególnych zębów. Leczenie ortodontyczne dzieci i młodzieży jest zatem szczególnie ważne, ponieważ zapobiega takim negatywnym konsekwencjom. Również u dorosłych (bez względu na wiek) leczenie ortodontyczne może być skuteczne i z korzyścią dla zdrowia i urody ich zębów.

Leczymy pacjentów we współpracy z logopedami, kształtując łuki zębowe tak, aby przywrócić właściwe miejsce dla języka i umożliwić mu właściwą funkcję. Leczenie takie ma wpływ na harmonię mięśni całej twarzy, a w konsekwencji również na urodę.

Leczymy pacjentów we współpracy z fizjoterapeutami, ponieważ wiemy, że wady zgryzu są konsekwencją niewłaściwej pracy mięśni.

Przygotowujemy ortodontycznie pacjentów do leczenia protetycznego. Gdy dorosły pacjent z nieleczoną wadą zgryzu chce podjąć leczenie protetyczne tj. uzupełnienie brakujących lub odbudowę uszkodzonych zębów, leczenie protetyczne może być utrudnione lub zakończone kompromisowym rezultatem. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wstępne przygotowanie ortodontyczne pacjenta do leczenia protetycznego. Niejednokrotnie można w ten sposób znacznie ograniczyć zakres przyszłej rekonstrukcji protetycznej, a to oznacza zachowanie nienaruszonej struktury własnych zębów oraz bardziej ekonomiczne opcje leczenia rekonstrukcyjnego. Przygotowanie ortodontyczne dorosłych pacjentów do leczenia protetycznego niejednokrotnie trwa dużo krócej niż standardowe leczenie dzieci i ma mniejszy zasięg.

Wszystkie przypadki prezentowane na naszej stronie zostały wyleczone i sfotografowane w gabinecie Pro-Esthetica.

Ostateczny efekt leczenia jest często wynikiem skojarzonego leczenia w kilku dyscyplinach stomatologii.