Formularz zgłoszeniowy

Aby dokonać zgłoszenia na kurs, należy:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy

2. Dokonać wpłaty w wysokości 100% na konto podane poniżej:

PKO BP 71 1020 1026 0000 1902 0583 9388
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Pro-Esthetica Krystian Owczarczak

Tytuł przelewu:
Imię Nazwisko / Nazwa Szkolenia / Data kursu (dd mm rrrr)

UWAGA! Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty.

W przeciwnym razie zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność wpłat.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, przypadających na dane szkolenie, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wpis na listę rezerwową nie wymaga dokonania wpłaty. Po zwolnieniu się miejsca na kurs w wybranym przez Państwa terminie, skontaktujemy się z Państwem. Obowiązuje kolejność zgłoszeń na listę rezerwową. W celu ułatwienia kontaktu prosimy o przesłanie numeru telefonu na adres e-mail: szkolenia@pro-esthetica.pl.


Zasady rezygnacji:

Rezygnacje z udziału w szkoleniu można zgłaszać w terminie do 30 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia na adres e-mail: szkolenia@pro-esthetica.pl. Po tym terminie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w szkoleniu.