zadrozny bernard implanty dentystyczne warszawa

Lek. stom. Bernard Zadrożny

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1999 roku zajmuje się czynnie implantologią stomatologiczną i protetyką. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Należy do wąskiej grupy absolwentów elitarnych studiów implantologicznych na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie, gdzie w 2011 roku ukończył 2-letni program Master of Oral Implantology, stanowiący w dziedzinie europejskiej implantologii odpowiednik biznesowych studiów MBA na Harwardzie.

Regularnie zdobywa wiedzę i rozwija zawodowe umiejętności, uczestnicząc w licznych konferencjach i kursach w Polsce oraz za granicą: m.in. w Szwecji, w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych.

Jego główne zainteresowania są związane z tematyką zaawansowanej chirurgii implantologicznej, technik augmentacyjnych oraz różnorodnych sposobów rehabilitacji implanto-protetycznej pacjenta.

Zobacz przypadki pacjentów wyleczonych w naszym gabinecie w zakresie: